درمان و طب با ازگیل کالا

درمان و پیشگیری از سنگ کلیه (طب اسلامی)

سنگ کلیه

درمان و پیشگیری از سنگ کلیه ( بر اساس رویکرد طبّ سنّتی ایرانی اسلامی)

سنگ کلیه اگرچه انواع مختلف و بالطبع روشهای گوناگونی برای پیشگیری و درمان دارند؛
ولی نکات ذیل را به عنوان نکاتی عمومی، ساده و قابل اجرا ذکر می کنیم.

 کنترل درد

شاید برای بیماری که دچار سنگ کلیه است هیچ چیزی مهمتر از کنترل درد شدیدش نباشد؛
دردی که گاه به مسکّن های تزریقی مخدّر مانند مورفین نیز به خوبی پاسخ نمی دهد؛ امّا طبّ سنّتی
برای این مشکل راه حل های ساده ای دارد:

بادکش گذاری

بادکش گذاری اثری فوق العاده در رفع اسپاسم عضلات حالب دارد و تقریباً بلافاصله درد را تسکین می دهد؛

در واقع، بادکش گذاری با شل کردن عضلات صاف حالب،درد را کاهش داده باعث تسهیل حرکت و دفع سنگ خواهد شد.

برای این کار موضع حداکثر درد را بایک روغن مناسب چرب کرده درهمان ناحیه بادکش بگذارید وتا رفع کامل درد
(معمولاً ۱۵-۱۰ دقیقه) آن را برندارید.طبیعی است که با این کار ممکن است پس از مدتی درد را در نقطه ای پائینتر از
نقطه قبلی احساس کنید که علت آن حرکت سنگ است.

به موازات تغییر محل درد، جای بادکش ها را عوض می کنید تا وقتی که سنگ داخل مثانه شود و درد از بین برود.
اگر درد بیمار در ناحیه ای وسیع پخش است؛ در کلّ ناحیه درد بادکش بگذارید.

اگر درد بیمار در جاهایی مثل بیضه یا کشاله ران احساس میشود و طبیعتاً نمیتوانید محلّ اصلی سنگ راپیدا کنید؛
مسیری از روی کلیه تا روی مثانه را بادکش گذاری کنید.این مسیر از کلیه شروع میشود؛ ۲۰-۱۵ سانتیمتر به سمت
پایین حرکت میکند و سپس با گذشتن از پهلوی بیمار با مسیری مورّب به سمت مثانه(قسمت بالای ناحیه تناسلی) میرسد.

این نحوه بادکش گذاری تقریباً شکست درمانی ندارد. پس از مدیریت اورژانسی درد و در طول درمان دارویی، بادکش گذاری
روزانه (روزی یک بار به مدّت ۲۰-۱۵ دقیقه) روی کلیه مبتلا باعث افزایش خون رسانی کلیه و تسریع در حل شدن سایر سنگ ها
و جلوگیری از تشکیل سایر سنگ ها خواهد شد.

سایر روش ها

برای درد سنگ کلیه در صورتی که به هر دلیل قادر به بادکش گذاری نیستید؛ می توانید یک عدد آجر(ترجیحاً آب ندیده)
را داغ کرده لای حوله پیچیده روی موضع درد بگذارید و تا حدّ تحمّل، آن را برندارید. این کار اگر چه تأثیر بادکش را ندارد؛ امّا
به ویژه در کنترل دردهای خفیف تر مؤثّر است.

دیدگاهتان را بنویسید