درمان و طب با ازگیل کالا

از ویروس کرونا نترسید!

کورونا

کرونا ویروس ها همواره یکی از علل اصلی سرما خوردگی بودند
به همین دلیل علائم بیماری جدید نیز شباهت زیادی به سرما خوردگی دارند.
منشأ ویروس‌های کرونا که در گذشته همه‌گیر شده بود، در حیوانات بود.
ویروس سارس اول در خفاش شروع شد و بعد به گربه‌های ولگرد منتقل شد
و بعد هم به انسان رسید.

شیوع ویروس کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا، بهتر است برای پیشگیری
توصیه های بهداشتی رعایت شود.

دستور اهل بیت علیه السلام

به دستور اهل بیت علیه السلام عمل کنید، و از ویروس کرونا نترسید.

اولیا و سروران ما اهل بیت عصمت و طهارت 1400 سال پیش، روش پیشگیری
را به ما گفتند که در دسترس همه است.

اسفند دود کردن

تمام ویروس ها را می کشد. به روایات توجه کنید. ویروس کرونا

امام علی (ع):
هیچ بوته ای از بوته های اسپند نمی روید، مگر اینکه فرشتگانی با آن هستند
و محافظت می کنند، تا هنگامی که به دست کسی برسد که باید برسد،
ریشه اسپند، نشاط آور و شاخه آن، درمان هفتاد و دو درد است.

امام صادق (ع):
در پاسخ پرسشی درباره اسپند و کندر: اما اسپند، هیچ ریشه ای از آن
در زمین فرو نمی رود و هیچ شاخه ای از آن به آسمان بلند نمی شود،
مگر اینکه خداوند عزو جل فرشته ای را بر آن می گمارد، تا آن هنگام
که خشک می شود یا به سرنوشتی دیگر در می آید.

شیطان نیز در خانه ای که در آن اسپند است، هفتاد خانه دور می شود
و آن شفای هفتاد بیماری است که کمترین آنها جذام است. پس از آن غفلت نورزید.

1 دیدگاه در “از ویروس کرونا نترسید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.