درمان و طب با ازگیل کالا

زخم و سوختگی

زخم و سوختگی

زخم و سوختگی

اقدامات اولیه در شرایط اورژانس یکی از سه مورد پایین است.(با توجه به دسترس بودن)

1- ابتدا باید جلوی خونریزی را گرفت. برای این کار زخم را با دستمالی محکم ببندید.

2- خاک رسی که در معرض آفتاب بوده، قاطع خونریزی است.

3- خاکسترها (خاکستر چوب، مو، …) قاطع خونریزی هستند. (خاکسترها استریل هستند).

درمان زخم و سوختگی

درمان زخم ها و سوختگی ها با عسل است.

اگر زخم خیلی عمیق باشد؛ باید عسل را با روغن زیتون مخلوط کرد و روی زخم گذاشت.

عسل 2 واحد

روغن زیتون 5 واحد

این ضماد ترمیم کننده بافت های عمیق بدن است.

اگر سطح زخم یا سوختگی وسیع باشد و عمقش کم؛ در این صورت:

عسل 5 واحد

روغن زیتون 2 واحد

اگر زخم عفونی باشد (چه سطحی و چه عمیق و یا در اثر قطع عضو) ، ریختن نمک روی زخم و پوشاندن زخم، زخم را ترمیم می کند و از خونریزی جلوگیری می کند.
این کار نه تنها مانع گسترش عفونت می شود، بلکه آن را درمان هم می کند و نتیجه مطلوب ایت که مانع قطع عضو (به خاطر عفونت) می شود.

بهتر است 2 واحد نمک با 5 واحد عسل ترکیب شود و روی این زخم های عفونی گذاشته شود.

این فرمول برای زخم های دیابتی که عفونت کرده هم بسیار مفید است.

این عمل تا سه روز باید انجام پذیرد. بعد از سه روز، ترکیب عسل و زیتون روی زخم گذاشته شود تا زخم کاملا مرتفع شود.

نمک، عفونت را از عمق بدن بیرون می کشد.

در گیاهان؛ برگ بارهنگ ترمیم کننده زخم و سوختگی است.

چه زخم ها داخلی باشد (گوارشی و …) و چه زخم ها بیرونی باشد.

1 دیدگاه در “زخم و سوختگی

نظرات بسته شده است.