درمان و طب با ازگیل کالا

طب سنتی

طب سنتی

طب سنتی

طب سنتی در بسیاری نقاط جهان وجود دارد.تشخیص بیماری در طب سنتی با در نظر گرفتن مزاج اعضا
و مزاج بیمار، فصل، معاینه وضعیت روانی مراجع یا بیمار و … انجام می‌گیرد.

آشنایی با طب سنتی

ارکان اجسامی هستند که ریشه و اصل آفرینش همه کاینات از آنهاست و از ترکیب و آمیختن آنها جهان با
خصوصیات گوناگون پدید آمده است.

و بدانید که آن ها همان

  • خاک
  • آب
  • هوا
  • و آتش است.

هرکدام ضد یکدیگرند و هیچکدام را به تنهایی نمیتوان در هیچ موجودی یافت. اما قدرت آن ها به دلیل آمیختن
هر کدام دیگری شکسته میشود و میان هر چهار عنصر طبع و مزاجی پدید می آید و بساطت و صورت هریک
باطل می شود.

این ارکان به دو قسمت سنگین که خاک و آب و دو قسمت سبک که هوا و آتش است، تقسیم می شوند.

مزاج

مزاج یعنی وقتی دو رکن یا چند رکن و یا عنصر با هم ترکیب شوند دیگر حالتی سوم پدید آید که شامل حالت اول
هر کدام از عناصر نیست.

مثلا وقتی آب و خاک را با هم ترکیب کنیم حالت گل پدید می آید. این گل نه خصوصیت آب را دارد و نه خصوصیت
خاک، بلکه حامل سردی و رطوبت آب است و خشکیش یا قوامش از خاک، اما آن سردی که در خاک بود دیگر آن
سردی گل نیست.زیرا سردی خاک خشک بود و سردی گل مرطوب.

همینطور رطوبت گل دیگر رطوبت آب نیست بلکه هم سردی است و هم دارای خشکی.

توجه

کسانی که در پی یافتن مزاج هستند می بایست این تفاوت ها را خوب یاد بگیرند، اینجاست که با بررسی خصوصیات
ارکان و عناصر و تدبر در افعال مزاج میتوان درک نمود که چه خلطی و با چه خصوصیاتی بر کدام رکن غالب شده است
و با چه تذبیری باید کوشید تا صحت  و سلامتی را بازگرداند.

6 دیدگاه در “طب سنتی

  1. بازتاب: sbo
  2. بازتاب: Steroids For Sale
  3. بازتاب: weed delivery toronto

نظرات بسته شده است.