درمان و طب با ازگیل کالا

بررسی اشیاء و افعال ضرردار در طب اسلامی

طب اسلامی

بررسی اشیاء و افعال ضرردار در طب اسلامی

قال رسول الله صل الله علیه و اله و سلم: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام: ضرر دیدن و ضرر رساندن در قوانین اسلامی ( طب اسلامی ) نیست.

 • پرخوری

امام علی (ع): از پرخوری بپرهیزید؛ زیرا کسی که همراه آن شود، بیماری هایش زیاد شده و خواب هایش آشفته می شود.

 • استحمام و آمیزش با شکم پر

امام صادق (ع): حمام رفتن و آمیزش با شکم پر، بدن را پیر نموده و چه بسا موجب مرگ انسان گردد.

 • عادت روزانه به حمام

امام رضا (ع): از عادت روزانه به حمام بپرهیز، زیرا موجب لاغری افراطی می گردد.

 • عادت به خردن قلوه و سیرابی گوسفند

( طب اسلامی ) امام رضا (ع):  این عادت موجب دگرگونی مثانه می گردد.

 • عادت به گوشت خوردن

( طب اسلامی ) پیامبر (ص): کسی که چهل روز گوشت بخورد سنگدل می شود.

 • آمیزش بدون انزال

اما رضا (ع): هر کس می خواه از سنگ و سختی دفع ادار در امان باشد، نباید در هنگام حصول شهوت، منی خود را نگه دارد.

 • آمیزش در حال خودداری از ادرار و قضای حاجت

پیامبر (ص): مبادا کسی در حالی که از قضای حاجت خودداری می کند؛ نزدیکی نماید، زیرا این کار، بواسیر می آورد و مبادا
کسی در حالی که ادرار خود را نگه می دارد؛ نزدیکی کند؛ زیرا ناسور می آورد.

 • پله بالا رفتن

امام صادق (ع): بالا رفتن از پلکان انسان را قبل از پیری، پیر می کند.

 • بلندی موی سر

امام صادق (ع): اگر موی سر بلند شود، چشم ضعیف می شود و فروغ نورش از بین می رود. اما کوتاه کردن مو،
به چشم جلا می دهد و فروغ نورش را زیاد می کند.

 • پوشیدن کفش مشکی

امام صادق (ع): چرا کفش مشکی پوشیدی؟ آیا نمی دانی که این کفش به چشم ضرر می رساند، الت مردانگی را
سست می کند.

 • خوردن تخم مرغ با ماهی

امام رضا (ع): باید از این بپرهیزی که تخم مرغ و ماهی را هم زمان در معده جمع کنی؛ زیرا وقتی این دو با یکدیگر
جمع شوند، قولنج، باد بواسیر، دندان درد ایجاد می کنند.

 • ترک شام

پیامبر (ص): شام را ترک نکنید، هرچند به خوردن دانه ی خرمای خشکیده ای باشد. من بر امت خود از این ترس دارم
که از ترک کردن شام پیری و درهم شکستگی به سراغشان آید، زیرا شام، باعث نیرومندی پیر و جوان است.

 • حجامت گودی پس سر

پیامبر (ص): یکی از ده چیزی که فراموشی می آورد حجامت در گودی پس سر است.

 • خوابیدن زیاد

عیسی (ع): زیاد مخورید؛ زیرا کسی که زیاد بخورد، بسیار می خوابد و کسی که زیاد بخوابد، نماز کم می گزارد
و کسی که نماز کم بگزارد، از غافلان شمرده می شود.

 • خوردن آلوی زیاد

امام صادق (ع): زیاد آلو نخورید؛ زیرا در مفصل هایت بادهایی را ایجاد می کند.

 • خوردن خربزه در حالت ناشتا

امام رضا (ع): خوردن خربزه، ناشتا سستی بدن می آورد.

 • خوردن سر استخوان های نرم

پیامبر (ص): خوردن سر استخوان پرندگان، لاغری می آورد.

 • خوردن سرکه پس از فصد پا

امام کاظم (ع): گری از بخار کبد است. پای راستت را رگ بزن و بر استفاده کردن اندازه دو درهم بادام شیرین،
همراه آب کشک، همراهی کن و از خوردن ماهی و سرکه پرهیز کن.

 • خوردن شبانه ترنج

امام رضا (ع): خوردن ترنج در شب، چشم را انحراف می دهد و لوچی به همراه می آورد.

 • خوردن شاهی در شب

امام رضا (ع): کسی که شب شاهی بخورد، رگ جذام به بینی او مله می کند و چون شب بخوابد، خون دماغ می شود.

 • مداومت بر تخم مرغ خوردن

امام رضا (ع): مداومت بر خوردن تخم مرغ، موجب تولید باد در سر معده، بیماری طحال، ایجاد کک و مک صورت می شود.

 • تخم مرغ آب پز

امام رضا (ع): پرخوری از تخم مرغ آب پز، نفس تنگی به بار می آورد.

 • زیاد نوشیدن آب

امام صادق (ع): زیاد آب منوش، زیرا منشأ هر دردی است.

 • ساییدن مفاصل بدن با سفال حمام

امام رضا (ع): کسی که در حمام، با سفال بدن خود را بسابد و به جذام مبتلا شود، ملامت نکند مگر خودش را.

 • غسل با آب سرد پس از خوردن ماهی

امام رضا (ع): غسل با آب سرد پس از خوردن ماهی، فلجی و سستی بدن را به همراه دارد.

 • فرو بردن نوک خلال یا غذای بدست به وسیله خلال

امام صادق (ع): مبادا کسی از شما چیزی را که با آن خلال می کند یا آنچه به وسیله خلال بدست می آورد
را فرو ببرد که دآپاندیس یا جوش و دمل های بزرگ در درون بوجود می آورد.

 • خوردن گردو در فصل گرما

امام علی (ع): خوردن گردو در فصل گرما، حرارت درونی را در بدن بر می انگیزد، و محرک زخم های بدن است.

 • مسواک زدن در حمام

امام صادق (ع): از مسواک زدن در حمام، دوری کن، زیرا وبای دندان ها را به دنبال دارد.

2 دیدگاه در “بررسی اشیاء و افعال ضرردار در طب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید