درمان و طب با ازگیل کالا

بیماری روده

روده

بیماری روده

روده بخش مهمی از دستگاه گوارش است که از دوازدهه (اثنی عشر) تا مقعد را تشکیل می دهد.
روده در انسان و بسیاری از پستانداران به دو بخش رودهٔ باریک و رودهٔ بزرگتقسیم می شود.
بیماری روده انواع مختلفی دارند که هر کدام نشانه های گوناگونی را دارا می باشند.روده

 • برای معالجه روده ها از پیاز پخته استفاده کنید. جعفری روده ها را ضد عفونی می کند.
 • برای رفع گاز روده، تخم رازیانه را به مقدار 15 گرم در یک لیتر آب دم کنید و با هر غذا
  یک فنجان آن را مصرف نمائید.
 • پوست تازه پرتقال یا نارنج را بجوشانید و شیرین کرده و مصرف نمائید، روده ها را ضد عفونی
  می کند.
 • برای درمان ورم روده ها 2 تا 3 سیب را قطعه قطعه کرده با پوست به مدت یک ربع ساعت
  در یک لیتر آب بجوشانید و کمی شیرین بیان به آن اضافه کرده مصرف نمائید.
 • ترنجبین در امراض روده به مقدار 10 الی 70 گرم، هم به طور ساده و هم مرکب مصرف می شود.
 • جوشانده 30 تا 40 گرم عناب خشک در یک لیتر آب به مدت نیم ساعت، برای درمان تحریکات
  و عفونت های روده مفید است.
 • برگ بو ضد عفونت روده هاست. مقدار مصرف آن چهار گرم در یک لیوان آب جوش است.
 • جوشانده غلیظ زغال اخته فرنگی، چه تازه و چه خشک، به مقدار یک مشت در نیم لیتر آب که
  کمی شکر به آن اضافه شود، در درمان انسداد روده مفد است و باید این جوشانده را چهار تا 6
  فنجان در هر روز مصرف کرد.

احتیاط

کسانی که ورم روده دارند نباید اسفناج مصرف کنند.