درمان و طب با ازگیل کالا

آب فاتر

آب فاتر

آب فاتر (آب جوشیده ولرم)

آب جوشیده‌ای را که ولرم شده است آب فاتر می‌گویند (خوردن آب و غذای داغ
به‌شدت نهی شده است)؛ فتور از حدت به سردی می‌آید نه از سردی به حدت.

رسول خدا (ص) هنگامی که افطار می کرد ابتدا به حلوا می فرمود اگر پیدا نمی شد
با یک شیرینی یا قند یا چند خرما اگر آنها هم نبود با آب ولرم افطار می فرمود.

خواص آب فاتر

این آب در صورتی که ناشتا یا موقع افطار استفاده شود:
– معده و کبد را پاک می‌کند.
– بدن و دهان را خوشبو می‌کند.
– دندانها را محکم می‌کند.
– چشم را قوی و بینایی را جلا می‌دهد.
– رگها (ژنها) را که هیجان کرده فرو می‌نشاند.
– مره (صفرا و سودا) و بلغم را درمان می‌کند (سه مزاج را
تعدیل می‌کند که بهترین درمان است).
– گرمی معده را فرو می‌نشاند.
– درمان میگرن نیز هست.